Dongen – de Leest 16 - Van den Bosch makelaars

Dongen – de Leest 16

€ 695.000,- k.k.

Postcode
5107 RC
Perceel oppervlakte
2.275 m2
Aanvaarding
in overleg
Soort Object
bedrijfsruimte
Oppervlakte bedrijfsruimte
600 m2
Oppervlakte kantoorruimte
150 m2
In units vanaf
0
Aantal lagen
1
Deel deze woning op:

Omschrijving

DE LEEST 16

OMSCHRIJVING
Het bedrijfsgebouw met kantoor en bedrijfsruimte inclusief verhard buitenterrein, ondergrond en verdere aanhorigheden gelegen op het bedrijventerrein op Tichelrijt I te Dongen. Het bedrijfsgebouw is gebouwd in 1995 De kantoorruimte zijn eenvoudig. Het bedrijfsgebouw wordt verwarmd middels een cv-installatie en gasheaters in de bedrijfsruimte.

Het platte dak is circa 15 jaar vervangen. De bedrijfshal is voorzien van een lichtstraat. Het gebouw heeft een energielabel (volgt).

Aan de achterzijde is er een mogelijkheid om de bedrijfsruimte uit te breiden.

Installaties
Het object wordt opgeleverd met de volgende gebouw gebonden installaties/voorzieningen:
• De aanwezige gasgestookte CV-installatie met ketel.
• De aanwezige gasgestookte heaters.
• De aanwezige elektrische warmwaterboiler.
• De aanwezige brandblusinstallatie: blussers en haspels.
• De aanwezige elektra-, water-, gasinstallaties.
• Huidige aansluitvermogen 3 x 50 Kwh,
• De aanwezige 220 Volt verlichtingsinstallatie.
• De aanwezige alarminstallatie.(1995)
• De aanwezige perslucht-leidingenen
• Het aanwezige pantry
• De aanwezige afwerking van de binnenruimten.
• De aanwezige entresolvloer in hal.
• De aanwezige terreinafscheidingen.

OPPERVLAKTE
Bedrijfsruimte van circa 450 m²
Kantoorruimte van circa 150 m²
Entresol van circa 150 m²

Mogelijkheid om aan de achterzijde de bedrijfsruimte uit te breiden.
Vrije hoogte bedrijfsruimte van circa 5.35 m, kantoren tot aan kanaalplaten verdiepingsvloer circa 2.90 m.

Genoemde oppervlaktematen en hoogte zijn bij benadering vastgesteld. Dit sluit verschillen in de meetuitkomsten daarom niet volledig uit door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Het uitgangspunt blijft altijd: “wat u ziet is wat u koopt” en de objecteninformatie is van mindere prioriteit. Koper wordt/is in gelegenheid gesteld om deze maten op of na te meten en vrijwaart verkoper en diens makelaar van elke aansprakelijkheid wanneer hier toch afwijkingen in zouden voorkomen.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Dongen
Sectie: G
Nummers: 4891
Grootte: 2.275 m²

BESTEMMING
Thans geld er een beheers verordening onherroepelijk vastgesteld op 13 oktober 2016.
De bestemming luidt: Bedrijventerrein – tot en met categorie 4.2′: bedrijven uit categorie 1 tot en met categorie 4.2 van Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘bedrijventerrein’

Het volledige bestemmingsplan is in zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

LOCATIE
Algemeen
Het object ligt op het bedrijventerrein ‘Tichelrijt’ aan de Zuidzijde van Dongen, dat gezien kan worden als een representatief bedrijventerrein. De omgeving van ‘Tichelrijt’ wordt gekenmerkt door kantoor-/bedrijfsgebouwen. Dongen heeft in de afgelopen jaren een sterke concurrentiepositie weten te verwerven. Met name de ligging dichtbij de kern Dongen en de goede aansluiting op het regionale en landelijke wegennet dragen daaraan bij. In de omgeving zijn onder andere gevestigd: Coca Cola, Montis, Ecco, Van den Noort, Hoppenbrouwers en diverse autobedrijven.

Bereikbaarheid
Het object is goed nabij de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein gepositioneerd. Dongen is gelegen tussen Tilburg en Oosterhout / Breda. Middels de N631 is zowel de rijksweg A27 (Utrecht/Breda) alsmede Tilburg goed bereikbaar. Hierdoor is de algehele ontsluiting van het pand goed te noemen. Het complex is aan de Zuidzijde van Dongen gelegen.

Parkeren
Er zijn ruim voldoende parkeerplaatsen/mogelijkheden op eigen terrein.

KOOPGEGEVENS

Vraagprijs
€ 695.000,- kosten koper.

Verkoopproces
Uitgangspunt hierbij is de gestelde vraagprijs als richtprijs en denkrichting voor het doen van een bod. Het staat een kandidaat-koper vrij om deze richtprijs, of lager of hoger te bieden.
Aanvullend zijn er desgewenst voorwaarden te stellen, te denken valt dan aan:
• Een voorbehoud maken -met daar een termijn aan gekoppeld- voor financiering of bouwkundige inspectie.

De verkoper behoudt zich het recht van beraad voor en zal alle door een kandidaat-koper gestelde voorwaarden afwegen alvorens tot gunning te komen.

Aanvaarding / oplevering
Het object is op korte termijn leeg en ontruimd beschikbaar en zal in eigendom worden overgedragen “As is where is”.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie/waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, te storten bij de instrumenterend notaris uiterlijk 21 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst.

Notaris
Door koper te kiezen.

BTW
De herzieningstermijn is afgelopen, er is geen sprake van een met BTW belaste levering.

Het bovenstaande betreft geen aanbod doch slechts vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot het daarbij genoemde onroerend goed. Verkoper en zijn makelaar kunnen niet instaan voor de juistheid van of volledigheid van deze gegevens.

Vermelde informatie in deze brochure is ons inziens uit betrouwbare bron verkregen en met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Van den Bosch makelaars aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van deze gegevens die vrijblijvend worden verstrekt aan mogelijk meerdere partijen tegelijkertijd. Dit is geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, doch uitsluitend een uitnodiging tot de start van een onderhandeling. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor dat onze opdrachtgever hieraan zijn goedkeuring dient te verlenen.

WhatsApp chat